Kontakti

Adrese: “Vecozoli k-12“ Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu nov. LV-2133
Tālr.: +371 29 196 813

SIA “ALUX STIKLOJUMI” rekvizīti:
Vienotais reģ. Nr.: LV40103417189
Juridiskā adrese: “Vecozoli k-12“ Zaķumuiža Ropažu nov. LV-2133
Banka: a/s “SWEDBANK”, HABALV22,
Konta Nr.LV16HABA0551030747468

Kaspars Mežinieks / valdes loceklis /
alux@alux.lv, +371 29 196 813
Jānis Ozoliņš / būvniecības projektu vadītājs /
janis.ozolins@alux.lv, +371 28 294 796
SIA Alux stiklojumi / grāmatvedība /
gratiapag@inbox.lv, +371 29 337 066